BILBORDI VLASOTINCE - Radio GAGA i Televizija Vlasotince

 

 

FOTO ALBUM

 

 

 

 

          Svakog dana, vi{e od 80% ljudi izlazi iz svojih domova. Odlaze na posao, u {kole, kod prijatejla, u kupovinu. Predju u proseku 20 kilometara i na ulicama provedu vi{e od sat vremena. Za to vreme, hteli to ili ne, njihovu pa`nju privla~e bilbordi. Ovaj mo}an medij sigurno obezbedjuje brzu i efikasnu komunikaciju: bilborde je nemogu}e izbe}i, upadljivi su i popularni.Uticaj bilbord kampanje druga~iji je od uticaja koji ima ogla{avanje u novinama ili televizijskim reklamama:
       ^itanje novina i gledanje Televizije zahtevaju aktivno u~e{}e ~italaca ili gledalaca. Bilbordi su, jednostavno, prisutni na razli~itim mestima i nemogu}e ih je prevideti, promeniti kanal, okrenuti stranicu. Poruka koja je na njima vidja se ponovo iz dana u dan, sve dok ne ostane u se}anju. Bilbordi su, zato, nezamenjivi kada je potrebno da va{a poruka stigne do zaista velikog broja ljudi. Od nedavno RTV Vlasotince u okviru svojih usluga vr{i prodaju tj. iznajmljivanje bilborda .Bilbordi su osvetljeni i nalaze se na naj atraktivnijim lokacijama u gradu.

 

Od nedavno RTV Vlasotince u okviru svojih usluga vr{i prodaju tj. iznajmljivanje bilborda .Bilbordi su osvetljeni i nalaze se na naj atraktivnijim lokacijama u gradu.

Bilbordi Vlasotince

Bilbord u centru Vlasotinca 10m od samog centra.

Dimenzije 4x3 metara osvetljen

  Bilbordi Vlasotince

3890
FOTO ALBUM

bilborda

2285
MAPA grada

sa lokacijama

1147
CENOVNIK iznajmljivanja

       

Dimenзije:  4 x 3 m 
Visina: h1=2.7 h2=6.2
Osvetljeni: Da

marketing

tel.062/414080 i 062/313274
Email:                              tvvlasotince@nadlanu.com  radiogaga@nadlanu.com                                marketing@vlasotince.tv
WEB        www.vlasotince.tv
               www.vlasotince.tv 

      LOKACIJE              
 1. Ulaz u Vlasotince kod benzinske pumpe JP
 2. Ulaz u Vlasotince kod fabrike Milos Dimanic
 3. Trg Dragoljuba Peskica
 4. Zanatski Centar-Tromost-Centar Vlasotincе
 5. Centar Vlasotinca kod Opstine
 6. Plavi Most kod Pijace-Autobuska stanica
 7. Pesacko ostrvo kod pijace-Hotel Novi Zemun
 8. Ul 22 divizije skretanje za stadion FK Vlisana

 

            Sve ove lokacije se nalaze na MAGISTRALNOM

            putu     LESKOVAC - VLASOTINCE - PIROT

                     

Trenutno stanje BILBORDA na dan            
Bilbordi su oznaceni stranama A i B. Strana A je iz pravca Leskovca ka Vlasotincu  strana B obrnuto pravac Vlasotince- Leskovac. Bilbordi tj.(strane)

 koji su oznaceni  zvezdicom (*) su zauzeti do naznacenog datuma a ostali su u slobodnoj prodaji (free). 

 •        Ulaz u Vlasotince kod benzinske pumpe JP             AB free
 •        Ulaz u Vlasotince kod fabrike Milos Dimanic            A*31.12.2010  B free
 •        Trg Dragoljuba Peskica                                         free
 •        Zanatski Centar-Tromost-Centar Vlasotincе            A* B*  31.12.2010
 •      Centar Vlasotinca kod Opstine                               A* 31.12.20010 B free
 •      Plavi Most kod Pijace-Autobuska stanica                free
 •      Pesacko ostrvo kod pijace-Hotel Novi Zemun        A free B free
 •      Ul 22 divizije skretanje za stadion FK Vlisana           A free B free